Perkhidmatan

Semakan semula

Penyemakan ialah proses membetulkan kesilapan tatabahasa, ejaan dan tanda baca dalam teks. Kedua-dua semakan dan penyuntingan bertujuan untuk meningkatkan kualiti teks bertulis.
proofreading

Pembetulan tatabahasa dan tanda baca

Two column image

Semakan semula bertujuan untuk menyemak dokumen bertulis secara teliti bagi mengenal pasti kesilapan dan melakukan pembetulan yang perlu bagi memastikan ketepatan, kejelasan, dan konsistensi. Ini merupakan langkah penting dalam proses penulisan yang membantu menghapuskan kesilapan tatabahasa, ejaan, dan tanda baca. Penulisan semula juga memberi tumpuan kepada peningkatan aliran keseluruhan, keselarasan, dan kebolehbacaan teks. Dengan meneliti dokumen secara teliti, penulisan semula membantu mengenal pasti dan membetulkan kesilapan yang mungkin terlepas pandang semasa peringkat penulisan dan penyuntingan awal. Matlamat utama penulisan semula adalah untuk menghasilkan penulisan yang terpelihara dan bebas kesilapan yang berjaya menyampaikan mesej yang dikehendaki kepada pembaca.

Penyuntingan teks

Bacaan pruf dan pembetulan gaya

Two column image

Tujuan penyuntingan teks adalah untuk menyempurnakan dan memperbaiki dokumen bertulis untuk meningkatkan kualitinya secara keseluruhan, kejelasan, keselrasan, dan keberkesanannya. Penyuntingan teks melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap kandungan, struktur, bahasa, dan gaya teks bagi memastikan ianya memenuhi tujuan yang diinginkan dan menyampaikan mesej dengan berkesan kepada khalayak sasaran.

Berminat dengan perkhidmatan ini?

hat